Strategii ca să nu se ia bacalaureatul


De ce nu iau mulţi oameni bacalaureatul? Să vedem. Deci:

1. Elevii nu învaţă la nicio materie deoarece consideră că nu pot lua examenul dat la limba română. Elevul: ''La subiectul cu compunerea- subiectul cu nr.2- eu nu voi putea să scriu nimic. Subiectul nr.2 valorează 30 de puncte. 100-30=70. Deci eu pot lua maxim nota 7 la examenul dat la limba română. Trebuie să scriu mult la celelalte subiecte ca să iau cel putin nota 5 la examen. Mai bine nu învăţ deloc.''

Cei din Ministerul Educaţiei doresc ca lumea să nu ia examenul dat la limba romană. Sa vedem în continuare ce nu e în regulă cu examenul dat la limba română.

La subiectul nr.1, ei vor trebui să facă analiza unui test. Ei nu vor şti să facă subiectul deoarece nu au făcut niciodată analiza unui text la scoală. Păi, atunci, de ce se dă un asemenea subiect la examen? Profesoarele de română care au facut acest subiect consideră că elevii au analizat texte literare în timpul şcolii. Nu-i adevarat. Nu elevul a facut analiza textelor literare, ci profesoara!
Dacă profesoarele de româna îsi dadeau seama ca elevii nu au analizat texte literare la şcoală, atunci subiectul nr.1 nu mai se dădea la examenul de bacalaureat.
(Ştiti că se dau în perioada şcolii şi lucrări în care se cade subiecte în care se cere să se analizeze un text literar la prima vedere. Vă daţi seama câte note proaste au luat elevii pe nedrept la lucrări?)

La subiectul nr.1 vor pica şi cerinţe pe care elevii nu le pot rezolva. Elevii trebuie să-şi aducă aminte de unele noţiuni din şcoala generală. Noţiunile respective au fost discutate la şcoală numai în perioada şcolii generale. Dacă nu-şi aduc aminte de noţiunile respective nu vor putea rezolva cerinţele de la examen.

Exemplul 1:'' Prezentaţi rolul verbelor la timpul imperfect, în textul dat.''(Bac 2014, sesiunea iunie-iulie, varianta 4)

Despre timpii folosţi în limba română, elevii au învăţat numai pe perioada şcolii generale. Ce caută subiectul ăsta la examen?

Exemplul 2:''Explică rolul cratimei în secvenţa:''câte-o hârtie''(Bac 2014, sesiunea iunie-iulie, varianta 4)

Elevii au învăţat numai pe perioada şcolii generale care este rolul semnelor de punctuaţie.

(Unele cerinţe de la bacalaureat sunt identice cu unele cerinţe de la evaluarea naţională.)


Ce alte tipuri de subiecte fac cei din ministerul Educaţiei ca să nu ia lumea examenul. Să vedem.
Elevii nu înţeleg unele cerinţe. De ce? Nu cunosc termenii respectivi. De ce nu cunosc termenii respectivi? Deoarece nu au auzit niciodată de termenii respectivi.

Exemplul 1 :''Prezintă rolul interogaţiei retorice din textul dat.''(Bac 2014, sesiunea iunie-iulie, varianta 4)

Exemplul 2:''Prezintă valoarea expresivă a verbelor la timpul imperfect din textul dat.''(Bac 2012, sesiunea iunie-iulie, varianta 4)

Elevii nu au auzit niciodată de ''interogaţie retorică'' şi ''valoare expresivă''.

La subiectul numarul 2, lor li se va cere sa scrie un text argumentativ. Ei nu vor scrie nimic la acest subiect. Motivele sunt:

1. Nu vor ca alţii să cunoască părerea lor despre subiectul x care a căzut la examen(le e ruşine să scrie despre subiectul x).
2. Nu le vine nicio idee.
3. Nu le ajunge timpul. Ca să scrii o pagina de format A4, s-ar putea sa ai nevoie de ceva zeci de ore.

Ei pierd 30 de puncte la aceste subiect.

La subiectul numarul 3, ei vor trebui să facă un comentariu referitor la o operă literară studiată.
Oamenii se vor pregati pentru examen citind comentarii, caracterizări şi rezumate la operele literare studiate la scoala. Nu vor scrie nimic la acest subiect deoarece nu înteleg ce li se cere.
Lor li se va cere să scrie un eseu în care să prezinte ''viziunea despre lume a scriitorului x în opera y''(ce-i aia- ''viziune despre lume''???), ''particularităţile de construcţie a personajului x'' sau ''particularităţile discursului în opera x''(ce înseamnă cuvântul- ''particularităţile''???) etc.

În barem se precizeaza: ''În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 600 de cuvinte si să dezvolte subiectul propus.'' Punctajul pentru redactare este de 14 puncte. Nu ai scris cel puţin 2 pagini de format A4 la subiectul nr.3, ai pierdut 14 puncte.
(Subiectul nr.3 este de 30 de puncte.)

Ei pierd 30 de puncte la subiectul nr.2(deoarece nu scriu nimic la acest subiect) şi 14 puncte la subiectul nr.3(deoarece nu scriu cel puţin 2 pagini la acest subiect).
Deci: 100-30-14=56.
Concluzie: Aproape toţi oamenii iau maxim nota 5.6 la examenul dat la limba română.

2. La examenul dat la matematică se dau exerciţii pe care elevii nu le pot rezolva deoarece:

a) Nu ştiu anumiţi termeni matematici. De ce? Au auzit de acei termeni numai în scoala generală, nu şi în liceu. Cine îşi mai aminteşte de aceşti termeni matematici? Nimeni. Totuşi, au trecut cel putin 4 ani de când au auzit de acei termeni.

Exemplu: ''Calculati probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea numerelor naturale de
două cifre, acesta să fie pătrat perfect.''(Bac 2014, sesiunea din august, varianta 9)
"Pătrat perfect"? În clasa a 5-a au auzit de acest termen matematic, pardon!

b) Unele cerinţe ei le aud pentru prima dată.

Exemplu: ''După o scumpire cu 10% preţul unui produs este 2200 de lei. Calculaţi preţul produsului înainte de scumpire.'' (Bac 2013, sesiunea iunie-iulie, varianta 2)

Ei citesc pentru prima dată o asemenea cerinţă, deci nu vor putea să rezolve exerciţiul acesta. (Bac 2013, sesiunea iunie-iulie, varianta 2)

c) Se dau exerciţii care  nu prea s-au făcut la şcoală.

Nu prea s-au făcut la şcoală? Asta înseamnă că este posibil ca unii elevii din unele clase să nu fi făcut niciodată asemenea exerciţii la şcoală.

d) Nu ştiu că trebuie să scrie ce triunghi este.

Exemplu: Se consideră triunghiul ABC cu AB=AC=3 ;i BC=3√2). Determinaţi cos C.(BAC 2014, sesiunea august septembrie

Rezolvare:

Triunghiul ABC este dreptunghic isoscel (3 puncte)

cosC = radical din 2/2 (2 puncte)

3 puncte dacă scrii ce fel de triunghi este. Doar 2 puncte daca scrii rezolvarea.

Scrie în enunţ că trebuie să scrii ce triunghi este? Nu. Mulţi nu au scris în foaia de examen ce triunghi este. Au pierdut 3 puncte.

5. Ultimii 3 candidaţi rămân în sala de examen până la predarea ultimei lucrări. Asta este o prevedere din regulamentul privind desfăşurarea examenelor de bacalaureat.
Unii vor înceta să mai scrie deoarece văd că ceilalţi candidaţi aşteaptă ca ei să termine de scris.
Unii vor înceta să mai scrie deoarece unul sau ambii supraveghetori îi pun următoarea întrebare: Cât mai ai?
Unii nu se vor putea concentra dacă văd că ceilalţi candidaţi aşteaptă ca ei să termine de scris.

Ce strategii se folosesc ca să nu ia lumea bacalaureatul!

O fi bine să înveţi degeaba pentru bacalaureat?

©2016