Home Strategii pentru a invata mai bine pentru scoala Exemple de informatii pe care le puteau afla elevii la scoala Conceptii despre lume si viata Viata de profesor Asta-i scoala romaneasca Intrebari si raspunsuri legate de scoala Strategii pentru luarea bacalaureatului Strategii ca sa nu se ia bacalaureatul Probleme propuse spre rezolvare

Strategii ca să nu se ia bacalaureatul


De ce nu iau mulți bacalaureatul? Deoarece:

1. Ei nu învaţă pentru nicio probă deoarece consideră că nu pot lua examenul la Limba și literatura română. Ei își spun: ''La subiectul cu compunerea - subiectul cu nr.2 - eu nu voi putea să scriu nimic. Subiectul nr.2 valorează 30 de puncte. 100-30=70. Deci eu pot lua maxim nota 7 la examenul de la Limba și literatura română. Trebuie să scriu mult la celelalte subiecte ca să iau cel putin nota 5 la examen. Mai bine nu învăţ deloc.''

Cei din Ministerul Educaţiei doresc ca mulți să nu ia examenul la Limba și literatura română. Să vedem în continuare ce nu e în regulă cu examenul de la această probă.

La subiectul nr.1, ei vor trebui să facă analiza unui test. Ei nu vor şti să facă subiectul deoarece nu au făcut niciodată analiza unui text la scoală. De ce se dă un asemenea subiect la examen? Profesorii și profesoarele de Limbă și literatură română care au facut acest subiect consideră că elevii au analizat texte literare în timpul şcolii. Nu-i adevarat. Nu elevul a facut analiza textelor literare, ci profesorii și profesoarele!
(Ştiti că se dau în perioada şcolii şi lucrări în care cad subiecte în care se cere să se analizeze un text literar la prima vedere? Vă daţi seama câte note proaste au luat elevii pe nedrept?)

La subiectul nr.1 vor pica şi alte cerinţe pe care candidații nu le pot rezolva. Elevii trebuie să-şi aducă aminte de unele noţiuni din şcoala generală. Noţiunile respective au fost discutate la ore numai în perioada şcolii generale. Dacă nu-şi aduc aminte de noţiunile respective nu vor putea rezolva cerinţele de la examen.

Exemplul 1:'' Prezentaţi rolul verbelor la timpul imperfect, în textul dat.''(Bac 2014, sesiunea iunie-iulie, varianta 4)

Elevii au învăţat numai pe perioada şcolii generale care este rolul verbelor.

Exemplul 2: ''Explică rolul cratimei în secvenţa:''câte-o hârtie''(Bac 2014, sesiunea iunie-iulie, varianta 4)

Elevii au învăţat numai pe perioada şcolii generale care este rolul semnelor de punctuaţie.

(Unele cerinţe de la bacalaureat sunt identice cu unele cerinţe de la evaluarea naţională.)


Ce alte tipuri de subiecte fac cei din Ministerul Educaţiei ca să nu ia mulți examenul. Să vedem.
Candidații nu înţeleg unele cerinţe. De ce? Nu cunosc termenii respectivi. De ce nu cunosc termenii respectivi? Deoarece nu au auzit niciodată de termenii respectivi.

Exemplul 1: ''Prezintă rolul interogaţiei retorice din textul dat.''(Bac 2014, sesiunea iunie-iulie, varianta 4)

Exemplul 2: ''Prezintă valoarea expresivă a verbelor la timpul imperfect din textul dat.''(Bac 2012, sesiunea iunie-iulie, varianta 4)

Ei nu au auzit niciodată de ''interogaţie retorică'' şi ''valoare expresivă''.

La subiectul numarul 2 li se cere să scrie un text argumentativ. Ei nu vor scrie nimic la acest subiect. Motivele sunt:

1. Nu vor ca alţii să cunoască părerea lor despre subiectul x care a căzut la examen(le e ruşine să scrie despre subiectul x).
2. Nu le vine nicio idee.

Ei pierd 30 de puncte la aceste subiect.

La subiectul numarul 3, ei vor trebui să facă un comentariu referitor la o operă literară studiată.
Ei se vor pregati pentru examen citind comentarii, caracterizări şi rezumate la operele literare studiate la scoala. Nu vor scrie nimic la acest subiect deoarece nu înteleg ce li se cere.
Lor li se va cere să scrie un eseu în care să prezinte ''viziunea despre lume a scriitorului x în opera y''(ce-i aia - ''viziune despre lume''???), ''particularităţile de construcţie a personajului x'' sau ''particularităţile discursului în opera x''(ce înseamnă cuvântul - ''particularităţile''???) etc.

În barem se precizeaza: ''În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 600 de cuvinte si să dezvolte subiectul propus.'' Punctajul pentru redactare este de 14 puncte. Nu ai scris cel puţin 2 pagini de format A4 la subiectul nr.3, ai pierdut 14 puncte.
(Subiectul nr.3 este de 30 de puncte.)

Ei pierd 30 de puncte la subiectul nr.2(deoarece nu scriu nimic la acest subiect) şi 14 puncte la subiectul nr.3(deoarece nu scriu cel puţin 2 pagini la acest subiect).
Deci: 100-30-14=56.
Concluzie: Aproape toţi candidații iau maxim nota 5.6 la examenul de Limba și literatura română.

2. La examenul de Matematică se dau exerciţii pe care elevii nu le pot rezolva deoarece:

a) Nu ştiu anumiţi termeni matematici. De ce? Au auzit de acei termeni numai în scoala generală, nu şi în liceu. Cine îşi mai aminteşte de aceşti termeni matematici? Aproape nimeni. Totuşi, au trecut cel putin 4 ani de când au auzit de acei termeni.

Exemplu: ''Calculati probabilitatea ca, alegând la întâmplare un număr din mulţimea numerelor naturale de două cifre, acesta să fie pătrat perfect.''(Bac 2014, sesiunea din august, varianta 9)
"Pătrat perfect"? În clasa a 5-a au auzit de acest termen matematic!

b) Se dau exerciţii care nu prea s-au făcut la şcoală.

Nu prea s-au făcut la şcoală? Asta înseamnă că este posibil ca unii candidați să nu fi făcut niciodată asemenea exerciţii la şcoală!

c) Nu ştiu că trebuie să scrie ce triunghi este.

Exemplu: Se consideră triunghiul ABC cu AB=AC=3 ;i BC=3√2). Determinaţi cos C.(BAC 2014, sesiunea august-septembrie)

Rezolvare:

Triunghiul ABC este dreptunghic isoscel (3 puncte)

cosC = radical din 2/2 (2 puncte)

3 puncte dacă scrii ce fel de triunghi este. Doar 2 puncte daca scrii rezolvarea.

Scrie în enunţ că trebuie să scrii ce triunghi este? Nu. Mulţi nu au scris în foaia de examen ce triunghi este. Au pierdut 3 puncte.

5. Ultimii 3 candidaţi rămân în sala de examen până la predarea ultimei lucrări. Asta este o prevedere din regulamentul privind desfăşurarea examenului de bacalaureat.
Unii vor înceta să mai scrie deoarece văd că ceilalţi candidaţi aşteaptă ca ei să termine de scris.
Unii vor înceta să mai scrie deoarece unul sau ambii supraveghetori îi pun următoarea întrebare: Cât mai ai?
Unii nu se vor putea concentra dacă văd că ceilalţi candidaţi aşteaptă ca ei să termine de scris.

Deciziile Ministerului Educației au dus la următorul lucru: mulți sunt cei care nu iau bacalaureatul.

©2020